Home
Aktualności


ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM

UWAGA: ostatnie wolne miejsca na kurs „Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym"

Obecnie przedsiębiorstwa budowlane zmagają się z różnymi problemami w tym także finansowymi,  co nierzadko prowadzi do upadłości początkowo dobrze zapowiadającej się działalności. Jak sprawnie zarządzać przedsiębiorstwem budowlanym w okresie dynamicznego rozwoju czy kryzysu, jak dostosować się do zmiennych warunków otoczenia, jak badać i analizować rynek budowlany, jak zarządzać relacjami partnerskimi przedsiębiorstwa budowlanego  z innymi podmiotami rynku,  jak dobrze przygotować ofertę przetargową wraz z kosztorysem i pozyskać kontrakt na realizacje przedsięwzięcia budowlanego - to pytania na które powinien znać odpowiedź właściciel i manager przedsiębiorstwa budowlanego. Informacje w tym zakresie są także cenne dla osób pracujących w przedsiębiorstwach budowlanych na różnych stanowiskach. Kurs będzie pomocny w poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania oraz wiele innych poprzez dostarczenie niezbędnej wiedzy  zarówno teoretycznej jak i praktycznej w tym zakresie.

W toku realizowanego kursu, szczególny nacisk kładziony będzie na praktyczne rozwiązywanie potencjalnych problemów przedsiębiorstw budowlanych na podstawie analizowanych przypadków z praktyki zawodowej, którą przekażą eksperci „okiem praktyka”.

Termin szkolenia: 3 marzec 2017 - 8 kwiecień 2017

Termin zgłoszenia:

wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 21.02.2017r.

na oba adresy:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

oraz  pocztą tradycyjną na adres:

dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, prof. PK

Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa
Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Więcej.....

 

>>>>>>>>>>>>>>

 

 

ZMIANA TERMINÓW OBRON

Zmiana terminu obron:Szczegóły

 

Lista studentów - seminarium dyplomowe I st. stacjonarne

Lista studentów i terminy seminariów dyplomowych dostępne tutaj

Seminaria rozpoczynają się od 5 grudnia 2016.

 

"Dzień BIM” na Politechnice Krakowskiej

W dniu 20 maja 2016 roku już po raz trzeci na Wydziale Inżynierii Lądowej na Politechnice Krakowskiej odbędzie się konferencja "Dzień BIM".  Miejscem konferencji będzie Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze „Działownia”.

Konferencja organizowana jest przez Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej i BIM Klaster.

Celem konferencji będą spotkania, dyskusje i wymiana doświadczeń między osobami zainteresowanymi praktycznym wdrażaniem i stosowaniem technologii BIM (Building Information Modelling)  w projektowaniu, wykonawstwie, zarządzaniu i dydaktyce.

Więcej szczegółów na stronie http://dzienbim.pk.edu.pl/

 

Serdecznie zapraszam w imieniu organizoatorów

dr inż. Krzysztof Zima

 

 

Zebranie Sekcji Przedsięwzięć Budowlanych KILiW PAN

 

Dnia 11 kwietnia 2016 roku odbyło się na Politechnice Warszawskiej inauguracyjny zebranie Sekcji Przedsięwzięć Budowlanych KILiW PAN w kadencji 2016-2020. Nominację na Członków Sekcji otrzymały z Zakładu Technologii i Organizacji Budownictwa następujące osoby:

prof. dr hab. Stanisław Belniak, dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK oraz dr hab. inż Elżbieta Radziszewska-Zielina.

W nowej kadencji 2016-2020 dr hab. inż Elżbieta Radziszewska-Zielina w Prezydium Sekcji IPB KILiW PAN pełni funkcję sekretarza naukowego.

Ponadto dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina wygłosiła na zebraniu inauguracyjnym referat na temat "Badania relacji partnerskich w budownictwie".


 

Konferencja "ICNAAM 2015"

 

W dniach 23 - 29 września 2015 na Rodos odbyła się Konferencja "13th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics" (ICNAAM 2015) (http://www.icnaam.org/). Na sesji "3rd Symposium on Application of Fuzzy Logic and Neutral Networks in Construction Management", organizowanej przez dr hab. inż. Edytę Plebankiewicz, prof PK referaty wygłosili: dr inż. Agnieszka Leśniak,  dr inż. Renata Kozik, dr inż. Michał Juszczyk i dr inż. Krzysztof Zima.

 


Konferencja "61 Konferencja Naukowa Bydgoszcz - Krynica 2015"

 

W dniach 20 - 25 września 2015r w Krynicy-Zdroju odbyła się "61. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Bydgodzcz-Krynica 2015" (http://www.bydgoszcz.krynica.utp.edu.pl/).  W Konferencji brała udział dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, podczas której wygłosiła referat oraz odebrała medal im. prof. Aleksandra Dyżewskiego - prestiżową nagrodę Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa przyznawaną za wybitne osiągnięcia naukowe i praktyczne z zakresu inżynierii przedsięwzięć inwestycyjnych i procesów budowlanych (artykuł).

Referat  Nagroda  Medal 

Po wręczeniu 

 

 

Konferencja "Creative Construction Conference 2015"

 

W dniach 21-24 czerwca 2015 roku w Krakowie odbyła się Konferencja pt. "Creative Construction Conference 2015" (http://www.creative-construction-conference.com/). Organizatorem lokalnym konferencji był Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. W Komitecie Naukowym brali  udział dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK (przewodnicząca), dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska - Zielina, dr inż. Agnieszka Leśniak, dr inż. Renata Kozik, dr inż. Krzysztof Zima,  natomiast w Komitecie Organizacyjnym: dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK, dr inż. Michał Juszczyk, dr inż. Wojciech Drozd i mgr inż. Patrycja Karcińska.

 

 

Konferencja " Problemy naukowe w zarządzaniu projektami"

 

W dniach 27-29 maja 2015 roku odbyła się Konferencja Naukowa pt. "Problemy naukowe w zarządzaniu projektami". Głównym organizatorem był Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Współorganizatorem konferencji był m.in.  Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. W Komitecie Naukowym brały udział: dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK oraz dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska - Zielina.

 

 

„Politechnika XXI wieku – Program  rozwojowy Politechniki Krakowskiej"


W ramach projektu: „Politechnika XXI wieku – Program  rozwojowy Politechniki Krakowskiej – najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów”realizowanego przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki, w ramach Priorytetu IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pracownicy naszego Instytutu – Edyta Plebankiewicz, Renata Kozik i Agnieszka Leśniak odbyły miesięczną wizytę studyjną na Uniwersytecie Technicznym w Waterford w Irlandii. Więcej informacji na temat samego Uniwersytetu jak i notatkę na temat wizyty można znaleźć na stronie Uniwersytetu w Waterford: http://www.wit.ie/news/details/engineering/cracow_university_of_technology_visit_wit

 

 

Konferencja "People, Buildings and Environment"

 

W dniach 15 - 17 paździenika 2014r w Kromeriz, Czechy odbyła się Międzynarodowa Konferencja "People, Buildings and Environment". W Komitecie Naukowym Konferencji brała udział dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina.

Więcej informacji tutaj

 

 

Konferencja "12th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics"

 

W dniach 22 - 28 września 2014r na Rodos, Grecja   odbyła się Międzynarodowa Konferencja "12th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics".

Więcej informacji tutaj

 

 

Konferencja "60 Jubileuszowa Konferencja Naukowa Lublin - Krynica 2014"

 

W dniach 14 - 19 września 2014r w Krynicy-Zdroju odbyła się "60 Jubileuszowa Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądwoej i Wodnej PAN Oraz Komitetu Nauki PZITB Lublin-Krynica 2014". W Konferencji brali udział:     dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina i dr inż. Agnieszka Leśniak.

Więcej informacji tutaj

 

Konferencja "Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych"

 

Co roku odbywa się cykliczna konferencja „Inżynieria przedsięwzięć budowlanych” pod patronatem Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Organizatorami konferencji są pracowników jednostek organizacyjnych wydziałów prowadzących kierunek Budownictwo, a w szczególności prace naukowe i dydaktyczne z dziedziny technologii i zarządzania w budownictwie.

Tegoroczna konferencja odbyla się w dniach 26 - 28 czerwca 2014 roku we współpracy Instytutu Zarządzania w Budownictwie i Transporcie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej oraz Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie.

W komitecie naukowym z ramienia Politechniki Krakowskiej brali udział:

  • prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara,
  • dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz
  • dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina jako v-ce przewodnicząca Komitetu Naukowego.

Więcej informacji tutaj. (ulotka j.ang.)