Home Košice
Košice

W dniu 17 maja 2017 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Lądowej  Technical University of Košice (Słowacja) z okazji Jubileuszu 40 - lecia Wydziału.  Na posiedzeniu tym zostały wręczone pamiątkowe medale. Medal za współpracę międzynarodową otrzymała dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, prof. PK.

 

 

Dokładnie 10 lat temu dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, prof. PK pojechała po raz pierwszy poprowadzić cykl wykładów w ramach programu Erasmus w Technical University of Košice.  Od tego czasu jest w Technical University of Košice przynajmniej raz w roku. Podczas dziewięciu tygodniowych pobytów prowadziła wykłady w ramach programu Erazmus, trzykrotnie podczas tygodniowych pobytów odbyła szkolenia w firmie Research Institute of Building Informatics (Výskumný ústav stavebnej informatiky, spol. s.r.o., Košice). Ponadto odbyła miesięczny staż zagraniczny w Technical University of Košice, wizyta studyjna miała miejsce w 2013 roku. Oprócz badań i współpracy naukowej, w trakcie pobytu na Słowacji dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, prof. PK miała możliwość obserwowania postępu prac budowlanych w trakcie wizyt na budowach takich jak m.in.: Ecopoint (ISK Colas) – ekologiczny budynek biurowy, Kulturpark (Zero Zero, Doprastav) - przebudowa dawnych koszar w kompleks kulturowo-rozrywkowy. Było to możliwe dzięki stałej współpracy kierownictwa owych budów z pracownikami naukowymi Technical University of Košice.

 

W ramach konkursu dotyczącego współpracy zagranicznej dwustronnej Polska-Słowacja, dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, prof. PK  w latach 2010-2011 brała udział w projekcie pt. „Modern tendencies in the development of organization and management methods in construction project engineering” zgłoszonym w związku z Polsko-Słowackim Programem Wykonawczym w ramach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy naukowo-technicznej. Partnerem po stronie słowackiej był Technical University of Košice.

 

W latach 2012-2013 dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, prof. PK była koordynatorem po stronie polskiej projektu międzynarodowego w ramach Intensive Programmes Erasmus, zatytułowanego “Integrated design and management of construction projects”. Uczelnie realizujące projekt: Technical University of Košice , Cracow University of Technology, University of Zagreb. Z kolei w latach 2013-2014 była koordynatorem po stronie polskiej projektu międzynarodowego w ramach Intensive Programmes Erasmus, zatytułowanego “ Integrated approaches to the design and management of buildings reconstruction”. Uczelnie realizujące projekt: Technical University of Košice, Cracow University of Technology, Brno University of Technology.

 

W 2016 roku opracowała recenzję rozprawy doktorskiej mgr inż. Tomáša Mandičáka pt. „Exploitation of ICT and knowledge technologies to optimize the cost of construction projects” , doktoranta z Technical University of Košice.

 

Dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, prof. PK jest zarejestrowana w bazie ekspertów Slovak Research and Development Agency APVV. W 2017 roku recenzowała naukowo-badawczy wniosek grantowy zgłoszony do Slovak Research and Development Agency APVV.

 

Jest członkiem Editorial Board 3 czasopism naukowych wydawanych na Słowacji, w tym  członkiem Editorial Board w grupie Associate Editors czasopisma “Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering” wydawanego przez Technical University of Košice.

Dwukrotnie  była członkiem  Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji ESaT 2015  i 2016, International Conference on Engineering Sciences and Technologies zorganizowanej przez Faculty of Civil Engineering, Technical University in Košice - Slovak Republic i University of Miskolc, Hungary. Publikacje z tych konferencji ukazały się w bazie Scopus.

 

Współpraca zarówno nagrodzonej jak i pozostałych pracowników L-31 z Technical University of Košice jest bardzo dobra.