Home Nagrody
Nagrody PDF Drukuj Email
poniedziałek, 21 października 2013 05:33

NAGRODY

ROK 2015

 

1. Nagroda im. prof. Aleksandra Dyżewskiego dla dr hab. inż. Elżbiety Radziszewskiej-Zieliny - przyznawana przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa za wybitne osiągnięcia naukowe i praktyczne z zakresu inżynierii przedsięwzięć inwestycyjnych i procesów budowlanych.

 

2. Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej dla dr inż.Renaty Kozik - przyznawana przez Senat Politechniki Krakowskiej pracownikom uczelni, którzy swoją wieloletnią, pełną zaangażowania pracą znacząco przyczynili się do jej rozwoju.

 

ROK 2014

 

1. Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej dla dr inż. Agnieszki Leśniak - przyznawana przez Senat Politechniki Krakowskiej pracownikom uczelni, którzy swoją wieloletnią, pełną zaangażowania pracą znacząco przyczynili się do jej rozwoju.

 

2. Nagroda Rektora Indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe dla dr hab. inż. Edyty Plebankiewicz.

 

ROK 2013

 

1. Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej dla dr hab. inż. Elżbiety Radziszewskiej-Zieliny jako Najmłodszego Wypromowanegor Doktora Habilitowanego

 

2. Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej dla dr hab. inż. ELżbiety Radzieszwskiej-Zieliny - przyznawana przez Senat Politechniki Krakowskiej pracownikom uczelni, którzy swoją wieloletnią, pełną zaangażowania pracą znacząco przyczynili się do jej rozwoju.

 

ROK 2011

 

1. Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej dla dr inż. Krzysztofa Zimy - przyznawana przez Senat Politechniki Krakowskiej pracownikom  uczelni, którzy swoją wieloletnią, pełną zaangażowania pracą znacząco przyczynili się do jej rozwoju.

 

2. Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej dla dr hab. inż. Edyty Plebankiewicz - przyznawana przez Senat Politechniki Krakowskiej pracownikom  uczelni, którzy swoją wieloletnią, pełną zaangażowania pracą znacząco przyczynili się do jej rozwoju.

 

3. Indywidualna Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej I stopnia dla dr hab. inż. Elżbiety Radziszewskiej-Zieliny za osiągnięcia naukowe.

 

ROK 2008

 

1.Wyróżnienie Ministra Infrastruktury otrzymał dr inż. Krzysztof Zima za pracę doktorską nt. "Analiza deweloperskich przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem logiki rozmytej" i oryginalność zaproponowanych metod oceny projektów deweloperskich.

 

2. Nagroda Zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne dla dr inż. Elżbiety Starzyk, dr inż. Renaty Kozik, dr inż. Michała Juszczyka - opracowanie podręcznika nt. "Analiza Strategiczna Przedsiębiorstwa Budowlanego i jego Otoczenia".

 

 

 

Zmieniony: czwartek, 08 października 2015 12:53