Home Nauka Konferencje-
Konferencje- PDF Drukuj Email
piątek, 18 października 2013 11:00

KONFERENCJE

Konferencja "People, Buildings and Environment"

 

W dniach 15 - 17 paździenika 2014r w Kromeriz, Czechy odbyła się Międzynarodowa Konferencja "People, Buildings and Environment". W Komitecie Naukowym Konferencji brała udział dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina.

Więcej informacji tutaj

 


Konferencja "12th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics"

 

W dniach 22 - 28 września 2014r odbyła się Międzynarodowa Konferencja "12th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics"

Więcej informacji tutaj

 

 

Konferencja "Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych"

 

Co roku odbywa się cykliczna konferencja „Inżynieria przedsięwzięć budowlanych” pod patronatem Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Organizatorami konferencji są pracowników jednostek organizacyjnych wydziałów prowadzących kierunek Budownictwo, a w szczególności prace naukowe i dydaktyczne z dziedziny technologii i zarządzania w budownictwie.

Tegoroczna konferencja odbyła się w dniach 26 - 28 czerwca 2014 roku we współpracy Instytutu Zarzadzania w Budownictwie i Transporcie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej oraz Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie.

W komitecie naukowym z ramienia Politechniki Krakowskiej brali udział:

  • prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara,
  • dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz
  • dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina jako v-ce przewodnicząca Komitetu Naukowego.

Więcej informacji tutaj. (ulotka j.ang.)

 


Konferencja "Problemy Przygotowania i Realizacji Inwestycji Budowalnych"

 

Udział dr hab. inż. Elżbiety Radziszewskiej-Zieliny w Konferencji organizowanej przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Gdańsku i Politechnikę Gdańską Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiskowej.

Więcej informacji tutaj.

 


Konferencja "InBuild"

 

W dniach 15-17 października 2013 roku na Politechnice Krakowskiej odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Doktorantów i Studentów ”InBuild”.

W Komitecie Naukowym brali udział: prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara jako przewodniczący, a z Zakładu Technologii i Organizacji Budownictwa:

  • dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina,
  • dr hab. inż. Andrzej Kosecki
  • dr hab. inż. Andrzej Więckowski.

Więcej informacji tutaj.

 

 

Konferencja "International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics"

 

W dniach 21-27 września 2013 roku nasi pracownicy uczestniczyli w Grecji w Międzynarodowej Konferencji "International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics".

Więcej informacji tutaj.


Zmieniony: piątek, 31 października 2014 07:12