Home Nauka Projekty i Granty
Projekty i Granty PDF Drukuj Email
piątek, 18 października 2013 11:17

PROJEKTY (GRANTY):

MIĘDZYNARODOWE:

 

1) Udział dr hab. inż. Elżbiety Radziszewskiej-Zieliny jako koordynatora projektu oraz dr hab. inż. Edyty Plebankiewicz, dr inż. Renaty Kozik, dr inż. Agnieszki Leśniak, dr inż. Michała Juszczyka i dr inż. Krzysztofa  Zimy, w  ramach konkursu MNiSW dotyczącego współpracy zagranicznej dwustronnej Polska-Czechy, w projekcie pt. „Whole life costs modeling for building” nr  9035/R14/R15,  zgłoszonym w związku z Polsko-Czeskim Programem Wykonawczym w ramach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie nauki i techniki, podpisanej we Wrocławiu dnia 13 stycznia 2000 roku. Projekt został przyjęty do realizacji przez MNiSW na lata 2014-2015.

 

2) W ramach Intensive Programmes Erasmus w  roku 2013/2014 jest realizowany projekt  zatytuowany: " INTEGRATED APPROACHES TO THE DESIGN AND MANAGEMENT OF BUILDINGS RECONSTRUCTION ". Uczelnie realizujące projekt to:

• Technical University of Košice,

• Cracow University of Technology,

• Brno University of Technology.

Z Politechniki Krakowskiej w projekcie biorą udział: dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina (koordynator), dr hab. inż. Andrzej Kosecki, dr inż. Krzysztof Zima. Spotkania i wykłady odbędą się w czerwcu 2014 roku na Politechnice Krakowskiej.tutaj.

 

3) Od 2012roku w ramach Intensive Programmes Erasmus jest realizowany projekt zatytuowany: "Integrated design and management of construction projects". Uczelnie realizujące projekt to:

  • Technická univerzita v Košiciach (Technical University of Košice), Stavebná fakulta (Faculty of Civil Engineering),
  • Politechnika Krakowska (Cracow University of Technology), Wydział Inżynierii Lądowej (Faculty of Civil Engineering),
  • Sveučilište u Zagrebu (University of Zagreb), Gradevinski Fakultet (Faculty of Civil Engineering).

Z Politechniki Krakowskiej w projekcie biorą udział: dr hab. inż. Andrzej Kosecki, dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina (koordynator), dr inż. Krzysztof Zima. Spotkania i wykłady odbyły się w tym roku w dniach 09-22 czerwiec w Technical University of Košice na Słowacji. tutaj.


4) Udział dr hab. inż. Elżbiety Radziszewskiej-Zieliny i dr hab. inż. Andrzeja Koseckiego w ramach konkursu MNiSW, dotyczącego współpracy zagranicznej dwustronnej Polska-Słowacja, w projekcie pt. „Współczesne tendencje rozwoju metod organizacji i zarządzania w inżynierii przedsięwzięć budowlanych” (SK-Pl-0033-09/8028/2010 „Modern tendencies in the development of organization and management methods in construction project engineering”), zgłoszonego w związku z Polsko-Słowackim Programem Wykonawczym w ramach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy naukowo-technicznej podpisanej w Warszawie dnia 18 listopada 2004 roku. Projekt został przyjęty do realizacji na lata 2010-2011.

 

KRAJOWE:

 

1) Udział dr hab. inż. Elżbiety Radziszewskiej-Zieliny jako wykonawcy w projekcie badawczym własnym zatytułowanym: ”Opracowanie metod oceny wpływu odnowy przewodów wodociągowych na jakość wody i narzędzi do określania sposobu dopuszczalnej długości rurociągu poddanego cementowaniu z zachowaniem odpowiednich parametrów fizyczno-chemicznych wody”. Umowa nr 2648/B/T02/2010/39 do wniosku nr N N506 264839 na lata 2010-2013, przyjętego do finansowania na podstawie konkursu MNiSW.

Zmieniony: poniedziałek, 03 marca 2014 11:06