Home Zakład
O zakładzie
Profil Zakładu PDF Drukuj Email
środa, 16 października 2013 10:23

Profil dydaktyczny i naukowy Zakładu Technologii i Organizacji Budownictwa  

 

Zakład prowadzi działalność dydaktyczną i naukową w obszarach:

 1. technologia robót budowlanych,
 2. organizacja budownictwa i kierowanie budową,
 3. zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym,
 4. zarządzenie przedsiębiorstwem budowlanym,
 5. ekonomika budownictwa,
 6. kosztorysowanie robót budowlanych,
 7. prawo budowlane.

 

Zmieniony: wtorek, 08 marca 2016 08:21
 
Oferta dla przemysłu PDF Drukuj Email
poniedziałek, 09 listopada 2009 14:44

Badania i analizy

 1. Analiza cen gruntów
 2. Analiza rynku budowlanego
 3. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
 4. Analizy kosztów budowy
 5. Analizy techniczno – ekonomiczne
 6. Badania marketingowe
 7. Badania rynku budowlanego
 8. Wycena majątku trwałego
 9. Wycena nieruchomości

Opinie i ekspertyzy

 1. Ekspertyzy sądowe
 2. Feasibility study
 3. Ocena opłacalności inwestycji
 4. Opinie w zakresie bhp na budowie
 5. Projektowanie norm nakładów w budownictwie
 6. Projektowanie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw budowlanych
 7. Projektowanie technologii i organizacji budowy
 8. Wycena majątku trwałego

Szkolenie i doradztwo

 1. Analiza rynku budowlanego
 2. Badania marketingowe w firmie budowlanej
 3. Kontrola kosztów przedsięwzięć budowlanych
 4. Kosztorysowanie robót budowlanych
 5. Marketing w budownictwie, promocja przedsiębiorstwa budowlanego
 6. Organizacja procesu inwestycyjnego, zarządzanie i kontrola
 7. Projektowanie technologii i organizacji budowy
 8. Przygotowanie ofert przetargowych, strategia przetargowa
 9. Umowy o roboty budowlane
 10. Użytkowanie kosztorysowych programów komputerowych
 11. Wycena nieruchomości
 12. Zamówienia publiczne
 13. Zarządzanie nieruchomościami
 14. Zarządzanie w firmie budowlane
Zmieniony: środa, 23 października 2013 11:22