Home
ZKPB PDF Drukuj Email
piątek, 06 lipca 2012 10:16


„ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWLANEGO”

EDYCJA VII

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE REKRUTACJA NA VII EDYCJĘ

STUDIÓW ROZPOCZNIE SIĘ W TERMINIE

MARZEC/KWIECIEŃ 2016 R.


PLANOWANE ROZPOCZĘCIE KOLEJNEJ EDYCJI STUDIÓW

PRZEWIDUJE SIĘ NA PAŹDZIERNIK 2016.

TERMIN ROZPOCZĘCIA REKRTUACJI BĘDZIE PODANY NA

NINIEJSZEJ STRONIE.

- - -

UWAGA! PROSZĘ NIE WNOSIĆ OPŁAT REKRUTACYJNYCH!!!


Nabór na VI edycję studiów  podyplomowych "Zarządzanie Kosztami Przedsięwzięcia Budowlanego"


został zakończony, Informacja dotycząca naboru na VII edycję ukaże się wkrótce.


Terminy zjazdów w semestrze II

3-4.10.2015
10-11.10.2015
24-25.10.2015
14-15.11.2015
28-29.11.2015
12 grudzień – egzamin końcowy

CEL STUDIÓW

Celem głównym studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników studiów w zakresie zarządzania kosztami w firmie budowlanej, a także w instytucjach zamawiających roboty budowlane.

Celami szczegółowymi są:

usystematyzowanie i aktualizacja wiedzy w zakresie planowania, kalkulowania, monitorowania i rozliczania kosztów w procesie zarządzania przedsięwzięciem budowlanym, zapoznanie uczestników z nowoczesnymi narzędziami wspomagającymi zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego.

 

Absolwenci studiów uzyskują świadectwo ukończenia studiów.

Do kogo adresowane są studia podyplomowe?

Studia przeznaczone jest dla osób, które ukończyły studia wyższe (kierunki preferowane – budownictwo i pokrewne) i zainteresowane są tematyką zarządzania kosztami przedsięwzięcia budowlanego.

Co uzyska uczestnik studiów?

Uczestnicy studiów nabędą wszechstronną wiedzę teoretyczną jak i praktyczną w zakresie zarządzania kosztami przedsięwzięcia budowlanego. Nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie planowania, kalkulowania, monitorowania i rozliczania kosztów w procesie zarządzania przedsięwzięciem budowlanym. Podczas zajęć zapoznają się z nowoczesnymi narzędziami wspomagającymi zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego. Poznają zasady przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych oraz nabędą umiejętności wykonywaniami prostych kosztorysów wykorzystując programy komputerowe.   Uczestnicy studiów usystematyzują również swoją wiedzę z zakresu kodeksu cywilnego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, prawa podatkowego i prawa autorskiego w budownictwie.

 

INFORMACJE OGÓLNE O STUDIACH

 1. Czas trwania studiów: 2 semestry
 2. Tryb studiów: niestacjonarny, zjazdy sobotnio – niedzielne w godzinach od 8.30-15.15
 3. Miejsce studiów: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, ul. Warszawska 24; 31-155 Kraków
 4. Organizator studiów: Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie Wydziału Inżynierii Lądowej
 5. Kadra - Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowo - dydaktycznych z Politechniki Krakowskiej i innych uczelni, pracowników Nadzoru Budowlanego, Wydziału Architektury i Urbanistyki UM Krakowa, Centrum Wspierania Inicjatyw Rządowych, prawników, członków i rzeczoznawców ze Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych
 6. Wszyscy pracownicy prowadzący zajęcia na studiach podyplomowych posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe.
 7. Planowany termin rozpoczęcia studiów – luty/marzec 2015 w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów
 8. Planowany termin zakończenia studiów – styczeń 2016 r.
 9. Opłata za studia wynosi 3700,00 zł - płatne jednorazowo lub w dwóch ratach po 1900,00 PLN płatnych z góry za I semestr i 1800,00 PLN płatnych z góry za II semestr.
 10. Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie ankiet zgłoszeniowych i kolejności zgłoszeń
 11. Opłata rekrutacyjna wynosi 20 PLN i jest bezzwrotna.
 12. Każdy semestr kończy się egzaminem. Studia podyplomowe kończą się dodatkowo egzaminem końcowym odbywającym się na ostatnim zjeździe
 13. Słuchacze studiów podyplomowych otrzymują materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej (pliki w formacie *.PDF).
 14. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Opłata za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 PLN, opłata za duplikat wynosi 45 zł.


KONTAKT

 

REKRUTACJA I ADMINISTRACJA:
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Lądowej
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. +48 12 628 2029
pokój 200A budynek główny (WIL)

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

dr inż. Renata Kozik
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Lądowej
Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: +48 12 628 20 29

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Czas trwania studiów –154 godziny (dwa semestry)
Planowany termin rozpoczęcia studiów: LUTY/MARZEC 2015
Planowany termin zakończenia studiów: STYCZEŃ 2016
Metodyka prowadzenia zajęć
Studia prowadzone jest w formie wykładów oraz laboratoriów komputerowych.
Program studiów podyplomowych realizowanych w ciągu 2 semestrów obejmuje :

 • 97 godzin wykładów,
 • 52 godzin laboratoriów komputerowych,
 • 5 godzin  egzaminów.

 

Program ramowy:

 

 1. Zarządzanie kosztami inwestycji wg zasad FIDIC
 2. Finansowanie inwestycje ze środków unijnych
 3. Planowanie budżetu inwestycji budowlanej
 4. Postępowanie przedumowne w budownictwie
 5. Przedmiarowanie robót budowlanych
 6. Prawo w budowlanym przedsięwzięciu inwestycyjnym
 7. Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym
 8. Komputerowe wspomaganie zarządzania
 9. Umowy w budownictwie i ich wpływ na koszty
 10. Kosztorysowanie robót budowlanych
 11. Komputerowe wspomaganie kosztorysowania
 12. Monitorowanie kosztów w zarządzaniu przedsięwzięciem budowlanym
 13. Rozliczanie inwestycji budowlanych

REKRUTACJA

 

Wymagania dla kandydatów:
Studia przeznaczone jest dla osób, które ukończyły studia wyższe (kierunki preferowane – budownictwo i pokrewne) i zainteresowane są tematyką zarządzania kosztami przedsięwzięcia budowlanego.

I ETAP:

REJESTRACJA KANDYDATÓW
Wymagane dokumenty:

 • karta zgłoszenia kandydata wypełniona w wersji elektronicznej - tutaj
 • kopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 20 PLN (skan potwierdzenia wpłaty lub potwierdzenie przelewu w formacie PDF).

Dokumenty w wersji elektronicznej prosimy przesyłać na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

II ETAP:

SKŁADANIE DOKUMENTÓW (dokumenty składane są w odpowiedzi na zwrotną informację przesyłaną drogą mailową ):
Wymagane dokumenty:

 • karta zgłoszenia kandydata - wypełniona, wydrukowana i podpisana przez kandydata,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (możliwe jest złożenie kserokopii i okazania oryginału do potwierdzenia za zgodność),
 • 2 fotografie (format jak do dowodu osobistego),
 • podpisana umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe -  umowa zostanie przesłana kandydatom mailem zwrotnym (2 egzemplarze)
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • dowód wniesienia opłaty za studia.

Komplet dokumentów można złożyć osobiście:
Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie
(Wydział Inżynierii Lądowej (Budynek Główny), ul. Warszawska 24, II piętro, pok. 200A)
lub przesłać pocztą na adres:
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Lądowej
Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie
z dopiskiem: STUDIA PODYPLOMOWE - ZKPB
ul. Warszawska 24; 31-155 Kraków

 

III ETAP:

OGŁOSZENIE LISTY PRZYJĘTYCH I LISTY REZERWOWEJ (do 15.02.2015 - w przypadku dużego zainteresowania studiami zastrzega się możliwość wcześniejszego ogłoszenia list i zamknięcia rekrutacji)
Miejsce na listach zależeć będą od kolejności zgłoszeń w trakcie rejestracji.

IV ETAP:

ODBIÓR UMÓW PRZEZ SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

OPŁATY

 • Bezzwrotna opłata rekrutacyjna wynosi 20 PLN.
 • Opłata za studia wynosi 3700,00 PLN płatna w całości lub w dwóch ratach (I RATA 1900,00 PLN, II RATA 1800,00PLN).
 • Opłata za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 PLN, opłata za duplikat wynosi 45 zł.


Wszelkie opłaty należy wnosić na konto:

Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
Bank BPH S.A., al. Pokoju 1, 31-548 Kraków,
Nr konta:  11 1060 0076 0000 3210 0013 7340
z dopiskiem:

 • w przypadku opłaty rekrutacyjnej: „Studia Podyplomowe ZKPB, VI edycja, opłata rekrutacyjna",
 • w przypadku opłaty za studia: „Studia Podyplomowe ZKPB, VI edycja, opłata za studia",
 • w przypadku opłaty za studia wnoszonej w ratach: „Studia Podyplomowe ZKPB, VI edycja, opłata za studia I rata" lub „Studia Podyplomowe ZKPB, V edycja, opłata za studia II rata".
 • w przypadku opłaty za świadectwo: „Studia Podyplomowe ZKPB, VI edycja, opłata za świadectwo".

W przypadku wniesienia opłaty przez firmę należy dodatkowo podać NAZWISKO i IMIĘ osoby, za którą jest dokonywana wpłata.
W przypadku rezygnacji ze studiów w trakcie semestru wniesiona opłata za semestr nie podlega zwrotowi.

 

Zmieniony: wtorek, 16 lutego 2016 14:12